Ենթակառուցվածքների վերականգնման և զարգացման ծրագիր


Մենք Հայ Ենք Միասնական Բարեգործական Հիմնադրամը «Ենթակառուցվածքների վերականգնման և զարգացման ծրագրով» իրականացնելու է մեծածավալ շինարարական և վերակառուցման նախագծեր՝ դպրոցների, մանկապարտեզների, զարգացման, արվեստի և մշակութային կենտրոնների և այլ ենթակառուցվածքների վերականգնում, տների և շինությունների կառուցում:

Առաջնահերթ աշխատանքներ են տարվելու անօթևան քաղաքացիներին, մասնավորապես արցախցիներին, բնակատեղիով ապահովելու խնդրի լուծման ուղղությամբ:

Այս կարևոր և ծավալուն ծրագիրն իրականացնելու համար Հիմնադրամը մեծապես ունի խոշոր չափերի երկարաժամկետ հովանավորության կարիք:

Ծրագրի դոնորները

Ավարտված նախագծեր